Bravida

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Adam Lachowicz
Mob.  070-314 66 56
Tfn. 042-167678
adam.lachowicz@bravida.se
www.bravida.se

Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Det gör vi med hjälp av tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinklers, ventilation, kraft och säkerhet. Sådant som bara ska fungera.