Bravida

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Daniel Neckmar
042-167678
daniel.neckmar@bravida.se
www.bravida.se

Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Det gör vi med hjälp av tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinklers, ventilation, kraft och säkerhet. Sådant som bara ska fungera.