CLOUD Strategic Marketing

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Jonas Ringnér
Mob 0708-48 63 00
jonas@cloudmarketing.se
www.cloudmarketing.se

CLOUD är en glokal varumärkesbyrå. Vi skapar lönsamma varumärken genom att förflytta dem
till nästa nivå. Vi åtar oss både mindre uppdrag och stora projekt där vi kan ta hand om helheten.

VAD & VARFÖR?
Vi tar fram strategier för att tydliggöra vilket innehåll varumärket har (eller bör ha) och vilket jobb det skall göra.

HUR?
Vi gör varumärket kommunicerbart genom logotyp, konceptutveckling, design, grafisk profilering, förpackningar, budskap, texter och bilder.

VAR?
Kommunikationen måste fungera i alla tänkbara kanaler som är rätt för varumärket. Print, web, film, digitala och sociala medier.

VEM?
Våra klienter finns i en mängd olika branscher över hela Norden. Samtliga har ett gemensamt – varumärket. Från mat, möbler, tänder och kaminer – till symfoniorkestrar, högskolor, värmepumpar och personliga varumärken. Och många fler.