CLOUD Strategic Marketing

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Jonas Ringnér
Mob 0708-48 63 00
jonas@cloudmarketing.se
www.cloudmarketing.se

Vi utvecklar varumärken. Varken mer eller mindre.

Vi är en varumärkesbyrå som sedan 2002 har hjälpt kunder över hela Norden att utveckla sina varumärken. Vårt erbjudande spänner över ett brett fält; från varumärkesstrategi till färdig film. Och allt däremellan. Vi finns i Helsingborg och våra kunder mer eller mindre överallt. Och så vill vi gärna ha det.

I en värld av ökande konkurrens blir vikten av att ha starka varumärken större för varje dag som går. Starka varumärken är inget man får, utan något man förtjänar. Att utveckla starka varumärken kräver målmedvetenhet och uthållighet. Vår syn på saken är att varumärket är navet i alla verksamheter. Allt fler företag och organisationer inser idag att deras varumärken är en av de i särklass viktigaste tillgångarna i balansräkningen.