EcoRetur

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Björn Larsson
Mob 076 8948089
bjorn.larsson@ecoretur.se
www.ecoretur.se

Återvinning bygger på att sortera rätt. Genom att sortera kan företag minska sina kostnader och förbättra sitt miljöarbete. EcoRetur skapar förutsättningar för att företag och anställda på ett enkelt sätt ska kunna sortera restprodukter och återvinningsmaterial.

Vi ger er information och kunskap som skapar grundförutsättningarna. Därefter utvecklar vi ert miljöarbete genom att erbjuda kärl, containrar och annan utrustning för att förenkla företagens miljöarbete. Vi samarbetar med lokala transportföretag som hela tiden ser till att snabbt och enkelt tömma era fyllda behållare.

Med personlig service, snabbhet och kunskap ger vi er bästa tänkbara service.