Målaren i Lerberget

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Kenneth Sandberg
Tfn 042-400 85 05
Mobil 0705-48 85 05
info@malarenilerberget.se
www.malarenilerberget.se

Utför alltid alla arbeten enligt överenskommelse och arbetsbeskrivning. Dokumentation i foto och skrift efter utfört arbete. Målar invändigt med miljömärkta färger som är godkända av Astma- och allergiförbundet och utvändigt med så miljövänliga färger som möjligt.

Finns alltid tillgänglig på telefon vardagar mellan 07-18 och håller alltid utlovade överenskommelser.