Max Matthiessen AB

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Bengt Holmåker
Mob +46 708-87 60 85
bengt.holmaker@maxm.se
www.maxm.se

Vi ger dig de bästa lösningarna. På marknaden finns idag många olika rådgivare. Vi är inte en i mängden och arbetar helt fristående som en icke-anknuten försäkringsförmedlare. Det betyder att vi hela tiden kan erbjuda dig de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden – allt för att hjälpa dig till den lösning som passar dig. Vi prioriterar stabilitet, långsiktighet och kvalitet i verksamheten före snabb tillväxt. Den strategin har tagit oss till positionen som marknadsledande där 98 procent av kunderna är nöjda med den rådgivning de får.