Advokatfirman Glimstedt

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Carl-Johan Ask
042-26 99 50
070-21 68 261
carl-johan.ask@glimstedt.se
www.glimstedt.se

På kontoret i Helsingborg sysslar vi övervägande med svensk och internationell affärsjuridik. Vi har specialistkompetens inom bl.a. konkurrensrätt (inklusive upphandlingsrätt), tvistelösning, hyres- och fastighetsrätt, entreprenadrätt och associationsrätt. Vi driver ett stort antal processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt i skiljeförfaranden och har skiljemannauppdrag. Flera av advokaterna på Helsingborgskontoret har dessutom genomgått Styrelseakademiens styrelseutbildning. Vi är alltid nåbara, ger snabb återkoppling och påbörjar arbetet omgående. Vi är också affärsdrivna, vilket innebär att vi förstår kundens affär och vad kunden vill uppnå, levererar resultat och har kännedom om kundernas olika branscher.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 200 jurister i Sverige och Baltikum.