Almeca

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Jerry Wall
0739 491915
jerry@almeca.se
www.almeca.se

Almeca i Sverige AB är ett komplett smidesföretag som har en bred kompetens inom svets och smide.

Vi erbjuder ett fackmannamässigt utfört arbete till näringsliv och privatpersoner.

För oss är kvalitet, leveranssäkerhet och ett bra samarbete med kunden det viktigaste.