Amplica

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Ann-Charlotte T Jellhede
0736-94 18 54
ac.jellhede@amplica.se
www.amplica.se

Amplica AB är ett konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling.
Vi kompetensutvecklar företag och organisationer i kommunikation och socialt kapital dvs hur man kommunicerar och bygger förtroende och tillit. På Amplica AB utgår vi alltid från gruppens, avdelningens eller företagets behov och målbild varför innehållet i våra kunders gruppinsatser varierar, allt från träning i feed-back och styrkor till konflikthantering och gruppdynamik.
Med ledorden Kundfokus, Ärlighet & Glädje som utgångspunkt hjälper vi våra kunder att öka effektivitets- och produktivitetsnivån bland medarbetare och ledare. Självfallet påverkar detta våra kunders lönsamhet positivt.

Amplica AB gör verklig skillnad för de företag som menar allvar med att personalen är deras viktigaste resurs. Vi arbetar nämligen bara med de företag som inser att framgångsrika relationer internt bygger framgångsrika företag externt.

Frågan blir nu – vill du ha hjälp att förflytta dig och din organisation framåt mot framgång?