KPMG

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Per Jacobsson
042 19 59 17
070 265 22 90
per.jacobsson@kpmg.se
www.kpmg.se

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning och är ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Vår lokala förankring och den stora revisionsfirmans samlade kompetens är en kombination du kan dra stor nytta av. Många gånger behöver du någon att bolla med. Någon som förstår dina vardagsfrågor och som kan vara med och utveckla din verksamhet. Att ha sin rådgivare och revisor nära gör det lättare att driva företag. Du behöver inte gå längre än till KPMG i Helsingborg. Vi finns på Järnvägsgatan 18B (Knutpunkten).