MGH Ledarutveckling

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Mats Hellström
0431-144 80
0706-36 38 21
mgh.ledarutveckling@telia.com

VERKSAMHETSUTVECKLING

Det är din utveckling i din vardag som är röda tråden i samarbetet med mig. Jag är katalysatorn, handledaren eller utbildaren (beroende på vilket behov du har) i vårt kommande samarbete.

Företaget, ledningsgruppen, nyckelbefattningshavare, du eller någon annan individ är mina målgrupper, den bransch jag fokuserar på, är den mänskliga branschen.

Min arbetsmetodik leder till resultat som består.