Professionell Säkerhet

LOGO

REPRESENTANT

KONTAKTINFO

Stefan Herszmann
042-3030130
0702-832859
stefan.herszmann@profsak.se
www.professionellsakerhet.se

Det är först när datorn är borta, eller när skadan redan har skett, som man inser hur mycket tid och pengar man kunnat spara med ett bra säkerhetssystem. Kostnader för stillestånd och irritation över skadegörelsen är stor när olyckan varit framme. Det handlar trots allt inte bara om pengar, vissa saker och inventarier är oersättliga!
Vi arbetar med alla typer av säkerhetssystem. Vi installerar, utför service och underhåller inbrottslarm, överfallslarm, passersystem, kameraövervakningssystem, brandlarm och utrymningslarm.

Vi ansvarar för en totallösning där vi levererar helheten för Er säkerhet med t.ex. projektering, larmförmedling, väktartjänster, riskanalyser, lås, tele-, och datorinstallationer. Med vår erfarenhet, kunskapsbredd och produktflora behöver Ni enbart en partner när det gäller säkerhet.
Vår affärsrelation är inte över när ni har handlat av oss, den har precis börjat

Välkommen till Professionell Säkerhet AB!